Audit kvality

Pomáháme klientům se zaváděním systémů managementu kvality ISO 9001.

Analýza procesů


Audit kvality je nezávislým posouzením parametrů kvality výrobků a
poskytovaných služeb a identifikací příležitostí ke zlepšování. Ve
spolupráci s auditovanou organizací auditor nejprve definuje sledované
parametry kvality. Dle požadavků managementu se pak odvíjí hloubka
prováděného auditu a rozsah analýzy procesů, interních postupů,
specifikací výrobků, záměrů atd. Na podkladě toho pak auditor nastavuje a inovuje procesy, postupy, vazby a související odpovědnosti tak, aby byly splněny parametry kvality. Výsledkem je zpráva z auditu. Součástí našich služeb je i kompletně zpracovaná dokumentace zaváděného systému včetně potřebných formulářů, grafické úpravy, tisku a distribuce.

Přínosy


Audit kvality nenahrazuje výstupní kontrolu. Jeho cílem není operativní
náprava problémů, ale poskytnutí nezkreslené vazby o fungování interních systémů tak, aby se předešlo opakování nebo šíření problémů. Dokládá kvalitu produktů před jejich expedicí, vadné výrobky jsou ve všech fázích výroby spolehlivě identifikovány, aby se nedostaly k zákazníkovi. Sleduje nastavení standardních postupů v organizaci a jejich skutečné naplňování zaměstnanci a v případě odchylky nachází požadovaný stav. Přináší organizacím vyšší konkurenceschopnost a lepší image a v konečném důsledku i nárůst tržního podílu, posiluje jejich důvěryhodnost ve vztahu k zákazníkům, peněžním ústavům, veřejné správě atd.


								
AMBRA consulting s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 04399471, DIČ: CZ04399471, tel.: 602 717 737