Auditorské služby

 

Audit účetní závěrky 

Nezávisle a komplexně posoudíme klientovy účetní a daňové systémy, zkontrolujeme účetní postupy a dodržování účetní legislativy. Odhalením případných chyb zvýšíme jistotu, že účetnictví i daně jsou v pořádku. Upozorníme na případné rezervy a rizika.

Interní audit

Vytvořením interního kontrolního oddělení ve firmě klienta nebo poskytnutím externích služeb nastartujeme vyšší efektivitu při plnění cílů ze strany zaměstnanců firmy, prohloubíme jejich znalosti procesů, pomůžeme předejít ztrátám a snížit rizika.

Kontrola účetnictví

Firmám, které nepodléhají povinnému auditu, nabízíme prověrku účetnictví. Upozorníme na možné chyby a nedostatky ve vedení účetní agendy, posoudíme míru správnosti a úplnosti účetnictví a doporučíme opatření pro zlepšení fungování interních systémů firmy. 

Spolupracujeme s auditorskými společnostmi

AUDIT DANĚ CZ s.r.o. (auditorské oprávnění č. 489), jednatelka Ing. Jana Moučková, členka výboru KA ČR pro malé a střední podnikání

LN – AUDIT, s.r.o. (auditorské oprávnění č. 333), jednatel Ing. Tomáš Hora

AMBRA consulting s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 04399471, DIČ: CZ04399471, tel.: 602 717 737